Pluisken

Ondersteun je kind!!

EQuiKids!!!! 

Deze cursus sociale vaardigheden , die start op 18 april 2018, hebben we met z’n drieën ineen gestoken. Lisa: R-to-B coach basis en orthopedagoge, Liesbet: ergotherapeute, leerkracht in een bijzondere klas en creatief coach i.o. en ikzelf: Equi- en creatief coach, therapeut en pedagogisch begeleider i.o.

   

Ikzelf vind het programma SUPER!!! En ik ben dan ook uiterst ENTHOUSIAST!!

Tenslotte, het is fijn te zien dat elk kind zich goed in zijn/haar vel voelt, in zijn/haar kracht kan staan en bruist van plezier…..niet?

info@depaardenbloem.be